hem svenska

Blick: en vetenskaplig cirkus för alla åldrar. Föreställningen undersöker var idéer kommer från, med betoning på observation. Lika stora delar fysikexperiment, brainstorming och jongleringsskapande, Blick ger högt stiliserade bilder av till synes omöjliga bedrifter.

 

Mer information: här

 

Bevis ger en underhållande inblick i några udda utvalda sällsyntheter, nästan som ett museum av mystik. Med användning av koncept från astronomi, fysik, kemi, psykologi, musik, historia och teknologi tillsammans med cirkuskonsterna jonglering och musik bjuder Bevis på en oändlig parad av slående bilder.

 

Mer information: här